دکــربلا تاريخ مـي خاک افغان کښي تکـرار وليد !!!

مجاهد حنفـي
تيـرپسي : هغه مهـال چي د مرحوم اميرالمـومنين دوفات اوشهادت موضـوع نوه افشاء شـوي اسلامـي تحريک فدائي محـاذ يوباصـلاحيـته هيات ازبک مجاهـدينو ته وليـږه اوپه صفا ټکيـويې داورته واضحـه کـړه چي عليقدر اميرالمومنين شهـيد شوي دروان صورتـحال واګـي دبل چا په لاس کـي دي ، مګـر متـاءسف يم چي ازبک مجـاهدينـو هغـه مهـال دپريکـړي پرځاي دوخت په انتـظار شـول ، هيله يې ښودله چې ممکـن حالات سازګارشـي داسلامـي امارت په انتشار يې خوا بديدله ، اختلاف يې نه دځـان په ګټـه ګاڼه اونه داسلام ، خـوهغه وخت چـې اخترمنصور فرعوني غـرور اومستـي دحد ته ورساوه چي د مجاهدينـو په ترور يې پيل اوکـړ،په سـريې ډالري سوداوي شروع شـوي ، دمذاکراتو ترعنـوان لاندي هغه کـرغيړنه طرحه په کار واچـوله چي هڅ پاک نفسه ضميرته دبرداشت وړنوه نود مجبـوريت پراساس چي داخترمنصور تورمـخ اوکرغيړني طرحي مسلمانانو ته څـرګندي شـي اسلامي تحريک فدائې محـاذ دمرحوم اميرالمـومنين دوفات اوشهادت موضـوع څرګنده کـړه ، داچـي ازبک مجاهدين دحقايقو په پوهيدو اسلامي دولت (ابوبکـر البغدادى) سره بيعت اوکـړ دا پردوي اړه لـري چي په کومـي بناء ؟ مګـر داچـي ددوي وينه دڅوک حلاله وګڼـي ،حياء او په عزت دڅـوک لوبې اوکـړي هغه هم داسلام ترعنـوان لاندي صـفا کفر ،ظلـم او وحشت يې ګڼـو .
که څوک جواز ورکولـي شي مونږ چيـلنج ورکوه دشـرعي اسلامي مناظـري ، اوکه چـا فتواى ورکـړي وي دوحشيانو ته دمسلمانانو دقتال مهـربانى داوکـړي ملت ته د څـرګنده کـړي .
نور بيا
۱۳۹۴/۰۹/۰۱

Facebook Comments

POST A COMMENT.